Borghild Telnes (f. 1961) er ein norsk kalligraf og kunstnar som har drive eigen verkstad sidan 1998. Ho har studert kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og seinare studert ved Einar Granums teikne- og maleskole i Oslo. Kalligrafikunnskapen har Borghild frå eit omfattande korrespondansekurs ved Roehampton Institute i London og fleire kurs med kjende kalligrafar. Ho kombinerer ofte kalligrafi med ulike trykk- og tekstilteknikkar, illustrasjon og ornamentikk og dekker ei rekke ulike stilar innan kalligrafi. Borghild Telnes har teke del på utstillingar i inn- og utland.

Borghild Telnes driv Firingan Kalligrafi og tek på seg ulike oppdrag innan kalligrafi for bedrifter, foreningar, offentlege instansar og privatpersonar. I tillegg til tingingsoppdrag arbeider ho og med frie og meir temabaserte arbeid til utstillingar i ulike galleri. Borghild held også ein del kurs i m.a kalligrafi.

Kontakt:

Post- og besøksadresse:
Mosasida 226, 3840 Seljord

E-post:
firingan@hotmail.com

Telefon:
48030097