Ein skog av trådar

Tolkingar i tråd, tekst og teikn

Delar av denne utstillinga kan du sjå på Vest-Telemark Museum på Eidsborg i sommar